Ripollet – Festa Major – 28 d’agost del 2016

Fotografia: Jordi Clota Fàbrega