Ripollet – Kfetí – 27 de Maig del 2016

Fotografia: Jordi Clota Fàbrega