Sabadell – Sala BreakOut – 18 de Juny del 2016

Fotografia: Jordi Clota Fàbrega